top of page

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม เลขที่ใบอนุญาต กท.0046.1/2

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 19 -20 ตุลาคม 2566

.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม เลขที่ใบอนุญาต กท.0046.1/2565

.

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2566

.

โดยวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นการทดสอบภาคทฤษฎี ควบคุมการทดสอบโดยคุณเมธา เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


โดยวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติ ควบคุมการทดสอบโดยคณะกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 ท่าน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

.

อีกหนึ่งสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียน Maru CHOTดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentarios


bottom of page