top of page

Payment : การชำระเงิน

Payment Method

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหลักสูตร   

ค่ากิจกรรม หรือ ค่าสอบ

✅ ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 497-1-20241-6
ชื่อบัญชี บริษัท มารุ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด

✅ Scan QR Code โอนชำระเงินผ่าน Mobile APP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เมื่อท่านโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานมาได้ทาง Line @maruchot 


✅ เข้ามาชำระด้วยบัตรเครดิตที่โรงเรียน Maru CHOT


✅ จากนั้นทางธุรการบัญชีของโรงเรียนจะออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เพื่อยืนยันการได้รับเงินให้ครับ

QR Code
เรียนเรือสำราญ
bottom of page