top of page

FOOD & BEVERAGE SERVICE : International Program

ตลอดปี 2567 เปิดรับ 12 เดือน 12 กลุ่ม กลุ่มละ 9 คน

Maru_ads_google_03.png

ชื่อประกาศนียบัตร : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รับรองหลักสูตรโดย : กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบการเรียนการสอน

     1. เรียน " ภาษาอังกฤษ " เป็นเวลา 1 เดือน  หรือ 120 ชั่วโมง

    2. เรียน " การบริการอาหารและเครื่องดื่ม " เป็นเวลา 2 เดือน หรือ 240 ชั่วโมง

    3. ฝึกงานกับโรงแรม 4-5  เป็นเวลา 3 เดือน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

    72,000 บาท

    แบ่งชำระ 4 ครั้ง ดังนี้ 

    ลงทะเบียนเรียน         ชำระ    5,000   บาท 

    ก่อนวันรายงานตัว     ชำระ    27,000 บาท

    ก่อนเรียนเดือนที่สอง ชำระ    27,000 บาท

    ก่อนเรียนเดือนที่สาม ชำระ    13,000  บาท   

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

  • เครื่องแบบ เสื้อมารีน 1 ตัว และ เสื้อโปโล Maru CHOT 2 ตัว

  • ตำราเรียน

  • Workshop ฟรี 1  ครั้ง (3,200 - 3,900 บาท)

  • Marlins test ฟรี 1 ครั้ง (1,500 บาท)

  • สิทธิ์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฟรี 1 ครั้ง 

  • แนะนำทำ Seaman book (ค่าเอกสาร 500 บาท)

  • 1 Day workshop STCW ฟรี

  • เรียนทบทวนฟรี

  • ด่วน‼ ลงทะเบียนจองสิทธิ์ จำนวนจำกัดในแต่ละเดือน

maru203.png

หากท่านสนสนใจเรียน

สามารถแอดไลน์มาคุยกับอาจารย์ได้โดยตรง

เพื่อสอบ หลักสูตรที่เหมาะสม

ไอคอนli.png

คุณสมบัติผู้เรียน

    1. วุฒิ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ป.ตรี

   2. อายุ 18 - 34 ปี  

   3. ส่วนสูง ชาย 155 ซ.ม. / หญิง 150 ซ.ม. ขึ้นไป

   4. สุขภาพแข็งแรง / ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง / ไม่มีประวัติอาชญากรรม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

    1. รูปถ่าย 1 ใบ
   2. สำเนาบัตรประชาชน
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน
   4. สำเนาวุฒิการศึกษา
   5. เอกสารประกอบอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัคร  

  สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

      1. เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียน

          อยู่ที่ชั้น 4 ห้างพาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ

          (โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียนมาให้พร้อม) https://g.co/kgs/Yrbk1e

.

      2. สมัครทางออนไลน์

           กรอกใบสมัครได้ที่>> https://www.maruchot.com/register

           พร้อมสแกนเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียนมาที่ Line: @maruch

bottom of page