top of page

FOOD & BEVERAGE SERVICE 

F&B Full Course (April 2023).jpg

Food & Beverage

Service Course 

สมัครเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 240 ชั่วโมง  

Food & Beverage Service 240 Hours

 

ในหลักสูตรจะได้เรียนทั้ง 7 วิชา ดังนี้ 
 

1. เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (Basic English)
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ   (English for Hospitality)
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาลีนเทส (English for Marlins Test)

4. การบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหาร (Restaurant Service)

5. การบริการเครื่องดื่มในบาร์ (Bar Service)

6. การบริการกาแฟ (Barista Coffee Service)
7. การบริการไวน์ (Wine Service)

เมื่อเรียนจบทฤษฎีและปฏิบัติที่โรงเรียนครบ 240 ชั่วโมง 
ทางโรงเรียนจะจัดหาหรือแนะนำ การฝึกงานหรือทำงานที่โรงแรม   4-5 ดาว เป็นเวลา 4-6 เดือน  โดยโรงแรมจะมีสวัสดิการพื้นฐานดูแล ได้แก่ อาหาร 2-3 มื้อ, ยูนิฟอร์ม 3 ชุด, ที่พัก (บางโรงแรม) เบี้ยเลี้ยง (บางโรงแรม) และอื่นๆ  เป็นต้น

  

เพื่อการเตรียมความพร้อมในการไปสมัครงานและทำงานบริการบนเรือสำราญระดับโลก หรือ งานโรงแรมชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ

"เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน" 

สนใจหลักสูตรสอบถามเพิ่มเติมที่ 

โทร 097-1597447 

หรือ Line OA : @maruchot 

bottom of page