top of page

Maru Cruise & Hotel Job Training School

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม

Untitled-1.png
  • 3a0b07fcc8a2d84b35b0b0460710b496
  • Line
  • Facebook
เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ

รับรองหลักสูตรโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564

เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เลขที่ศูนย์ทดสอบ กท.0046.1/2565

ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins
Marlins Approved Test Center
MTC : 299

Get to know Maru CHOT more

Who are we?

Maru Cruise and Hotel Job Training School under supervision of Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd.
Licensed by the Ministry of Education Office of the Private Education Commission
License number Kor.Ror.22/2564
and accredited Food and Beverage Service courses which consists of subjects English for Hospitality, Restaurant Service, Beverage Service, Wine Knowledge and Coffee Science and Art.

097-159-7447

  • Line
  • YouTube
  • Facebook
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ

Marlins Approved Test Centre

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

"บริษัท Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd." ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน "โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม (Maru CHOT)"

ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบทางการของ Marlins หรือ Marlins Approved Test Centre (ATC) เลขที่ศูนย์ทดสอบ MTC : 299 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก United Kingdom Maritime and Coastguard Agency และออกเอกสารรับรองโดย สำนักงานใหญ่ของ Marlins ประเทศอังกฤษ (UK Marlins)

https://marlins.co.uk/approved-test-centres/listing/maru-cruise-and-hotel-job-training-center-co-ltd

.

Maru CHOT จะเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins ของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง

เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
"

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คืออะไร?

โดยธรรมชาติของมนุษย์เราต่างก็มีความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นนักเรียนตามธรรมชาติอยู่แล้ว และนั่นก็ทำให้เราต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่ มนุษย์สามารถเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตจากสิ่งที่ได้เรียนนั้นได้

#การเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” จะเป็นนิยามและวิธีคิดที่จะทำให้คุณและหรือหน่วยงาน องค์กรที่รักของคุณ มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า “มนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต”

แล้วคุณเอง! จะพบว่า “ตัวคุณนั้น มีศักยภาพในการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ” ลองเปิดตาเปิดใจ คิดปรับวิธีการและลองทำสิ่งใหม่ดู เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกันดูครับ การเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากตัวเองเป็นหลัก โดยโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเอง และเติมเต็มเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal fulfillment) ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรื่องรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไปอ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกรั้วสถาบันการศึกษาในระบบ อย่างโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เช่น ไปศึกษาหาความรู้ต่อยอดที่ศูนย์อบรมอื่นๆ นอกระบบ เป็นต้น
………………………………………………………………………………..

Maru CHOT สนับสนุนแนวความคิดใน “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยอยากเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปมาเรียนรู้นอกระบบ เพื่อส่งเสริมอาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Food & Beverage Service ผ่านหลักสูตรเรียนระยะสั้น 240ชม และหรือโดยการทำกิจกรรม One day Workshop แบบ 1วัน โดยปัจจุบันนี้มีตัวเลือกสามกิจกรรม คือ 1. Barista, 2. Bartender และ 3. Sommelier เพื่อจุดประสงค์ Reskill/ Upskill โดยรายละเอียดและเนื้อหาของกิจกรรมสามารถศึกษาดูได้เว็บไซด์โรงเรียน

"
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ

OUR COURSES

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรอินเตอร์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 Maru Cruise and Hotel Job Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน โรงเรียนมารุ สอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ( Maru CHOT )  ได้ยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากลไปอีกขั้น โดยได้รับอนุญาตการจดทะเบียน หลักสูตรอินเตอร์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาและต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการ ของคนไทยให้ก้าวสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงทุ่มเทและพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับเรือสำราญซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและมีความเป็น International   เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนของเราอย่างเต็มที่ เราพร้อมส่งเสริมและผลักดัน และสานฝันให้ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ดัง Motto ของเราที่ว่า "เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน"

F&B 240 TH.png
F&B Inter.png
Shin TH.png
Internship in JPN.png
Bartender.png
Eng 120.png
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ