top of page

Maru Cruise & Hotel Job Training School

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม

โทรสมัครเรียน
  • 3a0b07fcc8a2d84b35b0b0460710b496
  • Line
  • Facebook
เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ

รับรองหลักสูตรโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564 และสอนภาคภาษาอังกฤษ เลขที่ใบอนุญาต กร.78/2566

เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ งานเรือสำราญ โรงเรียนสอนเรือสำราญ อาชีพเรือสำราญ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
เลขที่ศูนย์ทดสอบ กท.0046.1/2565

ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins
Marlins Approved Test Center
MTC : 299

Get to know Maru CHOT more

Who are we?

Maru Cruise and Hotel Job Training School under supervision of Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd.
Licensed by the Ministry of Education Office of the Private Education Commission
License number Kor.Ror.22/2564 and Kor.Ror78/2566 (for Teaching in English Language) and accredited Food and Beverage Service courses which consists of subjects English for Hospitality, Restaurant Service, Beverage Service, Wine Knowledge and Coffee Science and Art.

097-159-7447

  • Line
  • YouTube
  • Facebook
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ

Marlins Approved Test Centre

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

"บริษัท Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd." ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน "โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม (Maru CHOT)"

ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบทางการของ Marlins หรือ Marlins Approved Test Centre (ATC) เลขที่ศูนย์ทดสอบ MTC : 299 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก United Kingdom Maritime and Coastguard Agency และออกเอกสารรับรองโดย สำนักงานใหญ่ของ Marlins ประเทศอังกฤษ (UK Marlins)

https://marlins.co.uk/approved-test-centres/listing/maru-cruise-and-hotel-job-training-center-co-ltd

.

Maru CHOT จะเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ทดสอบทางการ Marlins ของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง

เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
"

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) คืออะไร?

โดยธรรมชาติของมนุษย์เราต่างก็มีความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัยเป็นปกติวิสัยอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นนักเรียนตามธรรมชาติอยู่แล้ว และนั่นก็ทำให้เราต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่ มนุษย์สามารถเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตจากสิ่งที่ได้เรียนนั้นได้

#การเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” จะเป็นนิยามและวิธีคิดที่จะทำให้คุณและหรือหน่วยงาน องค์กรที่รักของคุณ มีเป้าหมายและมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า “มนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต”

แล้วคุณเอง! จะพบว่า “ตัวคุณนั้น มีศักยภาพในการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ” ลองเปิดตาเปิดใจ คิดปรับวิธีการและลองทำสิ่งใหม่ดู เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปด้วยกันดูครับ การเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากตัวเองเป็นหลัก โดยโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเอง และเติมเต็มเป้าหมายส่วนบุคคล (Personal fulfillment) ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน

Lifelong Learning คือ รูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง (Self-initiated study) ซึ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่ในวัยไหนก็สามารถเรื่องรู้ได้ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และถึงแม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความที่เป็นมาตรฐานของ Lifelong Learning แต่โดยทั่วไปมักถูกนำไปอ้างถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกรั้วสถาบันการศึกษาในระบบ อย่างโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เช่น ไปศึกษาหาความรู้ต่อยอดที่ศูนย์อบรมอื่นๆ นอกระบบ เป็นต้น
………………………………………………………………………………..

Maru CHOT สนับสนุนแนวความคิดใน “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยอยากเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปมาเรียนรู้นอกระบบ เพื่อส่งเสริมอาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Food & Beverage Service ผ่านหลักสูตรเรียนระยะสั้น 240ชม และหรือโดยการทำกิจกรรม One day Workshop แบบ 1วัน โดยปัจจุบันนี้มีตัวเลือกสามกิจกรรม คือ 1. Barista, 2. Bartender และ 3. Sommelier เพื่อจุดประสงค์ Reskill/ Upskill โดยรายละเอียดและเนื้อหาของกิจกรรมสามารถศึกษาดูได้เว็บไซด์โรงเรียน

"
Long

OUR COURSES

หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หลักสูตรอินเตอร์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 Maru Cruise and Hotel Job Training Center Co., Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลผู้บริหารงาน โรงเรียนมารุ สอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ( Maru CHOT )  ได้ยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากลไปอีกขั้น โดยได้รับอนุญาตการจดทะเบียน หลักสูตรอินเตอร์ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาและต้องการยกระดับมาตรฐานการบริการ ของคนไทยให้ก้าวสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงทุ่มเทและพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับเรือสำราญซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและมีความเป็น International   เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนของเราอย่างเต็มที่ เราพร้อมส่งเสริมและผลักดัน และสานฝันให้ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ดัง Motto ของเราที่ว่า "เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน"

F&B Service Inter Program
F&B Service Inter Program (24 Dec 2023)
F&B Service Shinkansen
Internship in JPN
Bartender
Eng 120
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ
เรียนเรือสำราญ , งานเรือสำราญ , โรงเรียนสอนเรือสำราญ , อาชีพเรือสำราญ