top of page

โรงเรียนจำเป็นต้องมี MOU หรือ Contract กับตัวแทนจัดหางานไหม

คำถาม: โรงเรียนมี Contract กับเอเจนซี่จัดหาแรงงานไหม และโรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผลิตนักเรียนสู่อาชีพงานเรือสำราญหรือโรงแรมจำเป็นไหม? .

. ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า สถานะของเอเจนซี่จัดหาแรงงาน มีหน้าที่และจำเป็นหรือสำคัญอย่างไรกับบริษัทสายเรือต่างชาติ ที่มีข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันในการบูรณาการให้จัดหาแนะนำผู้สนใจจะสมัครงานกับสายเรือต่างๆ เป็นต้น และกรณีของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยก็มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบุคคลากรในสายอาชีพนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์นักเรียนสู่ตลาดผู้จะจ้างงานต่อไป ซึ่งหน้าที่ต่างกันกับเอเจนซี่จัดหาแรงงาน . ปัจจุบัน การทำงานเป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม, F&B Service บนเรือสำราญและหรือในโรงแรมชั้นนำถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพที่พี่ๆน้องๆ และหลายๆ คนสนใจ เพราะสวัสดิการและค่าตอบแทนที่จะได้รับในตลอดระยะเวลาการทำงานบนเรือช่วงหนึ่งก็อาจจะมากกว่าการเป็นพนักงานประจำได้พอควร . ทำไมถึงอยากไปทำงานบนเรือสำราญ ? เหตุผลหลักๆเลยที่อยากไปทำงานบนเรือสำราญนั้น ก็คือคิดว่างานเรือสำราญนั้นมันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง ได้ใช้ทักษะความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ได้ทดสอบความแกร่ง ความอดทนของตัวเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญงานบนเรือสำราญนั้นมีรายได้ที่ดีตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้น และสามารถปรับตำแหน่งจนสามารถทำรายได้ได้เดือนละ 6 หลักได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน และยังเป็นงานที่มีผู้สนใจทั่วไป และมีข่าวอยู่ในกระแสสื่อต่างๆ โปรโมทสมัครงาน และภาครัฐก็ให้ความสนใจเผยแพร่ส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ นับเป็นงานที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ . และผลพลอยได้อีกอย่างก็คือได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งถ้าเราไม่ไปทำงานบนเรือสำราญก็คงไม่มีโอกาสได้ไปในสถานที่นั้นๆ หรือว่าถ้าอยากจะเดินทางไปเองก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่พอสมควร แต่สำหรับพนักงาน เหมือนว่าเขาจ้างคุณมาเที่ยวกับลูกค้าและยังได้รับค่าจ้างจากการทำงานอีกด้วย มองโลกในแง่บวกเข้าไว้รับรองว่าประสบความสำเร็จได้แน่นอนครับ . แต่งานเรือสำราญไม่ใช่งานที่ใครๆ นึกอยากจะทำ ก็จะได้ทำทุกคน แต่ก็ไม่ยากจนเกินเอื้อมถึง คุณสมบัติในการสมัครงานก็เปิดกว้างพอสมควร ไม่ว่าจะด้านอายุ เพศ และการศึกษา ผู้สัมภาษณ์จะยืดหยุ่นได้ตามความสามารถภาษาอังกฤษ โดยอาจจะมีขอให้ผู้สมัครงานทดสอบภาษาอังกฤษมาร์ลินเทส (Marlins Test) และโชว์หลักฐานแสดงประสบการณ์งานที่ผ่านมาของคุณเป็นองค์ประกอบ . คุณสมบัติที่สำคัญของทุกสายเรือ ที่จะรับลูกเรือเข้าทำงานน่าจะอยู่ที่ 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2.ความรอบรู้ในงานที่จะสมัคร 3.บุคคลิกภาพของผู้สมัคร 4.อื่นๆ เช่น สุขภาพ เป็นต้น . ถ้าข้อ 1-3 เรื่องนี้ นักเรียนมีดีและพร้อมอยู่แล้ว แนะนำให้ลองสมัครงานกับสายเรือตรงดูเลยครับ ถ้าไม่ผ่านสัมภาษณ์จึงค่อยมาสมัครเรียนกับโรงเรียนที่ชอบและใช่ เพื่อแก้ไขจุดอ่อน . Maru CHOT, เรามีสายเรือและพันธมิตรต่างๆ แจ้งความต้องการจะรับสมัครงานลูกเรือและคนทำงานโรงแรมอยู่ตลอด และทุกครั้งทางโรงเรียนจะแนะนำให้นักเรียนที่พร้อม ไปสมัครและสัมภาษณ์งานครับ . ดังนั้น การจะทำ Contact กับตัวแทนเอเจนซึ่จัดหาแรงงานในฝั่งประเทศไทย เป็นเรื่องดีและปฏิบัติได้โดยทั่วไป แต่ในกรณีโรงเรียน Matu CHOT ซึ่งมีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับ สช มีกระทรวงการศึกษาธิการรับรองหลักสูตรเรียนนั้น และมีผู้บริหารโรงเรียนที่มีนโยบายการบริหารจะไม่ผูกขาดและจะไม่ปฏิบัติตนเป็นสถานะนายหน้า โรงเรียนทั้งไม่รับไม่จ่ายเงินค่าแนะนำเพื่อให้นักเรียนได้งานแบบไม่ถูกต้อง แต่เราจะพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีคุณภาพตอบโจทย์บริษัทสายเรือต่างๆ และหรือโรงแรมชั้นนำต่างๆ และจะปฏิบัติเป็นกลาง พยายามส่งเสริมผลักดันนักเรียนทั้งหลายไปสู่นายจ้างที่ฝากฝันได้ เราเคารพในอาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่มทั้งบนเรือสำราญและงานโรงแรม และเราตั้งใจเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้าในการสอน F&B Service สู่สากล และจะพัฒนาโรงเรียนไม่หยุดนิ่ง . แต่โรงเรียนจะทำตัวเหมือนพี่เลี้ยง และผลักดันนักเรียน ให้ถึงเป้าหมายและฝันอย่างแน่นอน และจะไม่ทำแค่จ่าย,จบและส่งไปสมัครงาน . ถ้ามีที่ไหนให้ประชาสัมพันธ์ว่า “สมัครแล้วได้งานเรือแน่นอน โดยที่นักเรียนไม่ต้องไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพราะมีContact ” อันนั้น น่าจะโดนหลอกนะครับ เพราะในประเทศไทยมีเอเจนซี่ดีๆ มากกว่า 3-4ราย ที่ได้รับมอบหมายจากสายเรือต่างๆ เพื่อให้จัดหาแนะนำแรงงานหรือเตรียมคนเพื่อส่งสัมภาษณ์กับจนท.ตัวแทนสายเรือต่างๆ . แต่เชื่อว่า..ไม่น่าจะมีเอเจนซี่จัดหาแรงงานไหน สามารถตอบรับตกลงว่าจ้างให้คนไหนได้งาน หรือได้งานโดยไม่ต้องสัมภาษณ์กับผู้ว่าจ้างตัวจริงหรือกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนบริษัทเรือนะครับ . ระวัง! อย่าหลงกลคำเชิญชวน สุดท้ายยังไงนักเรียนต้องเตรียมพร้อมคุณสมบัติตนเองให้พร้อม เพื่อจะขอสมัครงานและถูกคัดเลือกให้ได้โอกาสสัมภาษณ์งานกับจนท.ตัวจริงฝั่งสายเรือต่อไปอย่างแน่นอน . ถ้าที่ไหนอ้างว่า สามารถพานักเรียนไปทำงาน หรือ อ้างมีcontact (แท้จริงเนื้อหาข้อตกลงหรือภาพรวมน่าจะมีใจความสำคัญที่..จะให้ความร่วมมือในการแนะนำให้นักเรียนส่งใบสมัครเพื่อขั้นตอนคัดเลือกต่อไป ใช่ไหม?) และจะมีจริง และได้งานจริงเหรอ? . สมมติ: ถ้านักเรียนได้งานเรือสำราญโดยคุณสมบัติด้านล่างนี้ ไม่พร้อม เช่น 1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (มาร์ลินเทส คะแนนต่ำมาก) 2.ความรอบรู้ประสบการณ์ในงานที่จะสมัคร (ไม่เคยทำงานหรือฝึกงานโรงแรมมาก่อน) 3.บุคลลิกภาพ (ดูป่วย ถาม-ตอบ ไม่มั่นใจ) เป็นต้น . ถ้าสถาบันไหน หรือเอจนซี่จัดหาแรงงานไหนทำได้ หน่วยงานนั้นก็คงจะต้องมีสถานะเหนือผู้สัมภาษณ์ที่ถูกแต่งตั้งจากบริษัทเรือ หรือเหนือกว่าผู้บริหารสายเรือตัวจริง ซึ่งเท่าที่ทราบในประเทศไทย ยังไม่มีองค์กรและหรือสถาบันแบบนั้น . สรุป!!! การมี Contract หรือ MOU กับเอเจนซี่จัดหาแรงงานจะมีก็ดี หรือถึงแม้ไม่มีก็ไม่สำคัญเท่ากับ “การมุ่งมั่น พัฒนานักเรียน” ให้ตอบโจทย์คุณสมบัติของสายเรือและกลุ่มโรงแรมต่างๆ เพราะสุดท้ายคนที่พร้อมจะผ่านและถูกคัดเลือกจากการสัมภาษณ์เท่านั้น เลือกเรียนกับโรงเรียนที่ชอบและ “ใช่” คือคำตอบชัวร์แน่นอนครับ . . งานดีแถมได้เที่ยวฟรีรอบโลก ทำงานสามปีมีเงินเก็บนับล้าน โอกาสงานเรือสำราญรอเธออยู่ “เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน” . ความสำเร็จของนักเรียน คือ ความภูมิใจของเรา, Maru CHOT . ส่วนโรงเรียน Maru CHOT เรามีเหตุผลว่าเราเป็นโรงเรียนคุณภาพ ตามนี้ครับ . ถ้าคุณสนใจและกำลังคิดอยากเปลี่ยนสายอาชีพงาน หรือกำลังต้องการจะต่อยอดการศึกษาเพื่อยกระดับในสายอาชีพ “งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” ในงานโรงแรมและเรือสำราญ โปรดพิจารณาเรา, Maru CHOT เป็นตัวเลือกที่ใช่ เพื่อจะไม่เสียใจและเสียเวลาทำซ้ำ .

. ❶ Maru CHOT เป็นโรงเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับ สช มีกระทรวงการศึกษาฯ รับรองหลักสูตรเรียน และยังขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานด้านอาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ . ที่โดดเด่นอีกอย่าง คือ Maru CHOT เป็นโรงเรียนที่Focus การสอนเฉพาะทาง โดยสถาบันจะสอนเน้นแต่หลักสูตรและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ “งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” หรือ “งาน Food and Beverage Service” เท่านั้น นับเป็นมืออาชีพเพื่องานสายอาชีพโรงแรมและเรือสำราญ และยังเป็นศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ Marlins Test ที่แต่งตั้งโดยสถาบัน Marlins UK อย่างถูกต้องในประเทศไทย . ❷ Maru CHOT เป็นโรงเรียนSME ที่รับนักเรียนจำกัด และมีอัตราการเติบโตทั้งทางจำนวนสมัครเข้าเรียนและเรียนจบได้งานทำจริงสูง เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย Stakeholders มีพันธมิตรทั้งว่าที่นายจ้างสายโรงแรมชั้นนำและสายเรือสำราญดีๆ . เราเป็นโรงเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จสูงมาก จากอัตรานักเรียนหลังเรียนจบและส่งฝึกงานตามเกณฑ์แล้ว แนะนำไปสมัครงานทั้งงานสายโรงแรมและงานสายเรือสำราญต่างๆ ได้จริง และมั่นใจไม่มีผูกขาดหรือเชียร์นักเรียนไปหลงทางแน่นอน . แถมยังมีสถิติเมื่อปี2565 นับเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่ง ที่มีอัตรานักเรียนได้งานทำหลังเรียนจบมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย . ❸ Maru CHOT เป็นทั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษ ศูนย์ทดสอบมาตราฐานแรงงาน และโรงเรียนสอนอาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีราคาเรียนสมเหตุผล . ด้วยความความสามารถของทีมบริหารและคณะครูผู้สอนต่างๆ เราบริหารจัดการค่าเรียนค่าสอนอยู่ในงบที่จำกัดและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐ ดังนั้น ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจเรียนสามารถมั่นใจความคุ้มค่าในค่าเรียนได้แน่นอน และโรงเรียนมีอาจารย์และผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญจริงในสายวิชาที่สอน ไม่ใช่แค่สอนได้ แต่เราต้องสอนเป็นเท่านั้น . ❹ Maru CHOT เป็นโรงเรียนทื่มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสูง

นอกจากโรงเรียนจะต้องมีมาตรฐานตามเกณฑ์ภาครัฐแล้ว นักเรียน Maru CHOT จะเรียนในห้องเรียนที่มีมาตรฐาน และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และอยู่ในห้างที่เป็นที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นอาคารแห่งการศึกษาใจกลางกรุงเทพ อยู่ถนนศรีนครินทร์ติดรถไฟฟ้า เดินทางสะดวก แอร์เย็น ห้องน้ำสะอาด มีที่จอดรถและมี รปภ.ดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงเรียนดีเหนือกว่าอย่างแน่นอน . ❺ มั่นใจใน Maru CHOT Culture หรือวัฒนธรรมของของสถาบัน . สานฝันคุณ สู่เป้าหมายแน่นอน ไม่ใช่แค่เรียนจบและรับประกาศนียบัตร นักเรียน Maru CHOTทุกคนมั่นใจได้ว่า จะมีทีมครูแนะแนว ทำ IDP ให้เฉพาะคนตามความสามารถเฉพาะราย และผู้สอนที่มีประสบการณ์จริงและตรงสายงานแนะนำอาชีพ และยังมีรุ่นพี่ที่จบได้ทำงานแล้วเป็นอีกช่องทางในกลุ่มที่ให้การปรึกษาหารือ และแนะนำให้ตลอดเส้นทางการสมัครงานจนสู่การได้งานจริงแน่นอน . “เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน” ฝันให้ไกล ไปให้ถึง The More We Give, The More You Receive. . สนใจสมัครเรียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 097-159-7447 . ------------------- โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร พาราไดซ์ เพลส ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร . #Marlintest #มาร์ลีนเทส #ATC #MarlinsTestApprovedCentre #ไม่ต้องสอบเข้า #สมัครแล้วเรียนได้เลย #หลักสูตรระยะสั้น #หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพ #รับรองหลักสูตรโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน #กระทรวงศึกษาธิการ #งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม #วุฒิม6ก็สมัครเรียนได้ #รับสมัครตั้งแต่อายุ18ถึง35ปี #จบแล้วไปทำงานโรงแรมระดับ5ดาว #เรือสำราญระดับโลก #ทั้งในและต่างประเทศ #MaruCHOT #เพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน #เรือสำราญจ้ากำลังไปหานะเธอ #เรียนเรือสำราญ #หลักสูตรเรือสำราญระยะสั้น #ฝึกอาชีพระยะสั้น #การบริการอาหารและเครื่องดื่ม #ทำงานเรือสำราญ #บาริสต้า #บาร์เทนเดอร์ #Barista #Bartender #Waiter #Cruise #Job #อาชีพรายได้ดี #เรียนต่อ #ทำงานต่อ #ทำงานต่างประเทศ

Comments


bottom of page