top of page

Maru CHOT recruit New Member! Join Us Now!

#เปิดรับสมัครทีมงาน


โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ กร.22/2564 และได้รับการรับรองหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม . ปัจจุบันโรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เพื่อรองรับการเติบโต การขยายสาขาโรงเรียนในอนาคต และรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ . สถานที่ปฏิบัติงาน 59/5 ชั้น 4 อาคารพาราไดซ์เพลซ ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร . ช่วงเวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น. (หรือ หยืดหยุ่นตามเวลาเรียนของนักเรียน) . วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดระบุอ้างอิงตามกลุ่มนักเรียน และจัดตามตารางเวลาทำงาน) .


เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ******************************************** 1. F&B Instructor 1 ตำแหน่ง 2. English Instructor 1 ตำแหน่ง 3. Japanese Language & Culture Instructor 1 ตำแหน่ง 4. School Admin Officer 1 ตำแหน่ง ***************************************** . ติดต่อสอบถามที่ โทร (097) 053-1846, Email : prawit.rungruksathum@gmail.com www.maruchot.com . เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน
ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page