top of page

Practice Make Perfect!

นักเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม รุ่นที่ 11 ที่เริ่มเรียนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้ฝึกทำข้อสอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม ทางโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมได้จัดคลาสเรียนติวการสอบ Marlins Test ให้นักเรียนรุ่นที่ 11 และได้ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page