top of page

EDU Soft Power Festival 2024

คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะอาจารย์ ทีมทำงาน และนักเรียน ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอีกครั้ง ที่ให้เกียรติเชิญโรงเรียน Maru CHOT เข้าร่วมกิจกรรม EDU Soft Power Festival 2024 นี้

รองนายกฯ “อนุทิน” เปิดงานใหญ่ส่งท้ายปี "EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024"

รับฟังการแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 3 เดือน

ศธ. เนรมิตงานช้างในช่วงเวลาพิเศษ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เรียนเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน "EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024" และการแถลงผลงานตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 3 เดือน โชว์พลังสร้างสรรค์ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เล่นใหญ่

จัดหนัก กว่า 100 บูธ "ช็อป ชิม โชว์ แชร์" จัดเต็ม 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2566 นี้ คาดผู้เข้าร่วมงานงานทั้ง 3 วัน มากกว่า 16,500 คนดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page