top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์​ประจำวันอังคาร​ที่ 21 มีนาคม 2566 นี้ “เตรียมพร้อมแรงงานไทย สู่มาตราฐานสากล”

อัปเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2566

คุณ​บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้คุณ​เฉลิมพงษ์ บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการการประชุม​หารือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมโครงการ SEC 2566 ระยะที่ 1 (ไตรมาศ 1-2) และการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) โดยมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยโรงเรียน​มารุ​สอน​อาชีพ​การ​เรือสำราญ​และการ​โรงแรม​ Maru CHOT​ (มารุ​โชติ)​ ได้รับเกียรติ​จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน​ เชิญ​ทางโรงเรียนให้เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยคราวนี้ทางผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมาย อาจารย์​อภิชาติ นามประกอบ ครูใหญ่​และกรรมการ​บริษัท​ เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายหัวข้อ​ "การพัฒนา​ศักยภาพ​กำลังแรงงานในตำแหน่งงาน​บนเรือสำราญ​เพื่อขับเคลื่อน​แผนพัฒนา​กำลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ​ภาคใต้ (SEC)"
Download เอกสารสำหรับการบรรยาย

Presentation for SEC Meeting (20 Mar 2023)
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 13.11MB


โรงเรียน​มารุ​สอน​อาชีพ​การ​เรือสำราญ​และการ​โรงแรม​ หรือเรียก Maru CHOT ขอขอบคุณ​ท่านอธิบดีและท่านรองอธิบดีกรมพัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ ท่านผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่​สถาบันพัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน​ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้เกียรติ​เชิญ​โรงเรียน​เข้าร่วมและให้โอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้

. คณะผู้บริหาร อาจารย์​ แ​ละทีมงาน โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม Maru CHOT ขอขอบคุณอีกครั้ง และยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการ ได้ร่วมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ชาติและของภาครัฐในครั้งนี้

. ข่าวต้นฉบับ หน้าเพจกรมพัฒนา​ฝีมือ​แรงงาน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=600363488791911&id=100064547955417&mibextid=Nif5oz


Commentaires


bottom of page