top of page

ศูนย์ทดสอบทางการ Maru CHOT สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อคนเรือ สอบมาร์ลีนเทสเพียง 1,000 บาท

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2566


แจ้งข่าวดีจ้าาาาา

.

พิเศษสำหรับผู้ที่จะมาสอบ Marlins Test (มาร์ลีน เทส) กับโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม, Maru CHOT ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบทางการ ใบอนุญาต Approved Test Centre, เลขที่ MTC : 299 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย Marlins UK .


เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ แผนยทุธศาสตร์การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเรือสําราญ พ.ศ. 2561-2570 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยเรือสำราญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล เพื่อมีการกระจายรายได้สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับชุมชนและประเทศชาติ


. ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้น ก็คือการส่งเสริมอาชีพด้านงานเรือสำราญและเรือพาณิชย์ ดังนั้นเรา, โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ Marlins Test (มาร์ลีน เทส) ให้แก่ผู้ที่ต้องการไปทำงานเรือ และผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการงานเรือ ในราคาพิเศษ!!! . จากค่าธรรมเนียมการสอบปกติ 1,500 บาท ศูนย์ทดสอบฯ สนับสนุนงบให้บางส่วนเหลือชำระค่าธรรมเนียมการสอบเพียง 1,000 บาท . จำกัดเพียง 100 สิทธิ์ กำหนดระยะเวลา ภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น . แบบทดสอบ Marlins Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (Maritime English) ระบบออนไลน์ ที่สอบผ่านทาง website base ของ Marlins UK ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นการสอบความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารในภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นการวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนเรือหรือลูกเรือ ในการสมัครงานทำงานของบริษัทเรือ . ระวัง! ผู้สมัครจะต้องแน่ใจว่าสมัครสอบกับศูนย์สอบภาษาอังกฤษ Marlins Test เพื่องานเรือสำราญและเรือพานิชย์เท่านั้น ที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องโดยองค์กร Marlins UK อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น . Official Announcement อ้างอิงได้ที่ https://marlins.co.uk/.../maru-cruise-and-hotel-job...

โดยการสอบจะมี 5 กลุ่ม การทดสอบ ได้แก่ 1) Listening การฟัง 2) Grammar ไวยากรณ์ 3) Vocabulary คำศัพท์ 4) Time & Number เวลากับตัวเลข 5) Reading การอ่าน . วิธีการสมัครสอบ 1. โทรติดต่อที่เบอร์ 097-1597447 เพื่อสอบถามกำหนดการสอบ และนัดหมายวันสอบเบื้องต้นก่อน . 2. ลงทะเบียนสอบได้ที่ https://www.maruchot.com/register โดยเลือกหัวข้อการสอบ Marlins Test ตามประเภทลูกเรือที่ต้องการสอบ * Marlins Test for Cruise Ship Staff (สำหรับลูกเรือสำราญ) * Marlins Test for Seafarer (สำหรับลูกเรือสินค้า เรือพานิชย์ เรือขนส่ง) . 3. โอนชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบมาที่เลขที่บัญชีโรงเรียน และ ส่งสลิปมาให้เจ้าหน้าที่รับทราบ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน . 4. มาสอบในวันและเวลาที่กำหนด โดยเตรียมเอกสารมาดังนี้ * บัตรประชาชน พร้อมสำเนาบัตร เพื่อยืนยันตัวตนก่อนสอบ * สำเนา Passport (ถ้าทำแล้ว ต้องยื่น) * สำเนา Seaman Book (ถ้าทำแล้วต้องยื่น) . 5. ก่อนสอบ เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการทำข้อสอบ การเตรียมตัวสอบ และทดลองทำแบบฝึกหัดตัวอย่าง (ไม่ใช่การเฉลยหรือบอกข้อสอบเด็ดขาด) . 6. ผู้ทดสอบเริ่มทดสอบ โดยในระหว่างการสอบ ผู้สอบทุกคน และ ผู้คุมสอบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยสอบถามใดๆ กันทั้งสิ้น งดใช้เสียภายในห้องสอบ ยกเว้นกรณีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องขอความช่วยเหลือ ให้ยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบ . 7. มีเวลาให้ทดสอบ จำกัดที่ 45-60 นาที (ตามเวลามาตรฐานที่ควรทำให้เสร็จ) . 8. ในระหว่างการสอบ ห้ามนำมือถือและอุปกรณ์สื่อสาร กระเป๋า เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด . 9. ภายในห้องสอบจะมี CCTV บันทึกภาพการสอบ และ มีกล้อง Web Cam ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ AI บันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการสอบ . 10. หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามกฎ ทางศูนย์สอบทางการ ขออนุญาตระงับการสอบของท่าน เพื่อให้ท่านได้ปรับปรุงพฤติกรรมและกลับมาสอบภายใน 36 ชั่วโมง นับจากวันเวลาที่เริ่มทดสอบ . ***การทดสอบเป็นการวัดทักษะและศักยภาพของผู้สอบโดยเฉพาะ ศูนย์ทดสอบ Maru CHOT ไม่มีนโยบายการช่วยเหลือ หรือ ทุจริต หรือ การโกงข้อสอบ เพื่อให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ต้องการ***

. ท่านสามารถรับชม Clip แนะนำ การสอบ Marlins Test ได้ที่


เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 097-159-7447 หรือดูรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.maruchot.com . ศูนย์ทดสอบอยู่ที่โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ชั้น 4 ห้างพาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพ https://goo.gl/maps/RrbmQVowguF8dJYbA

#MarlinsTest #มาร์ลีนเทส #ATC #MarlinsTestApprovedCentre #ไม่ต้องสอบเข้า #สมัครแล้วเรียนได้เลย #หลักสูตรระยะสั้น #หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพ #รับรองหลักสูตรโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน #กระทรวงศึกษาธิการ #งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม #วุฒิม6ก็สมัครเรียนได้ #รับสมัครตั้งแต่อายุ18ถึง35ปี #จบแล้วไปทำงานโรงแรมระดับ5ดาว #เรือสำราญระดับโลก #ทั้งในและต่างประเทศ #MaruCHOT #เพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน #เรือสำราญจ้ากำลังไปหานะเธอ

Comments


bottom of page