top of page

ABOUT US / เกี่ยวกับเรา 

Instructor Team / ทีมอาจารย์สอน

บอร์ด5.png

School Management Team / คณะผู้บริหารโรงเรียน

B90BF979-41FE-4C5E-855C-FD93355B9D31.jpg

จากภาพ
(กลาง) คุณบรรจบ องค์ธนะสิน      ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ซ้าย)   คุณประวิทย์ รุ่งรักษาธรม   ผู้บริหารสถานศึกษา

(ขวา)    คุณอภิชาติ นามประกอบ   ครูใหญ่ 

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม หรือ Maru CHOT ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือ Food and Beverage Service (F&B) สำหรับงานโรงแรม และ งานเรือสำราญ  แก่ประชาชนคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ และ พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

Vision.png
Mission.png
Culture.png
Motto.png

Maru CHOT Vision / Mission / Culture / Motto

Dec 2023

นักเรียนกลุ่มแรกเริ่มเดินทางเพื่อไปทำงานบนเรือสำราญ

ได้รับอนุญาตและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

เลขที่ศูนย์ทดสอบ กท.0046/2565

เริ่มอบรมนักเรียนกลุ่มแรก ของโครงการ Internship in Japan Project 

History 

Apr 2022

July 2022

Jan 2023

Feb 2023

Apr 2023

May 2023

Jun 2023

OCT 2023

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นทางการรุ่นแรก 

ส่งนักเรียนกลุ่มแรกออกฝึกงานตามโปรแกรมการเก็บประสบการณ์อาชีพ 4-6 เดือน

เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม"

หรือ Maru CHOT อ่านว่า มารุโชติ   (อ้างอิงตามชื่อบริษัทที่จัดตั้ง เพื่อให้เกิดการจดจำแบรนด์ Maru CHOT)

(Maru หรือ มารุ เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง สิ่งดีงาม  และ CHOT อ่านว่าโชติ เป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า โชติช่วง)

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบทางการ Marlins Approved Test Center (ATC) จาก Marlins UK  เลขที่ศูนย์สอบ MTC : 299

หลังจากสายเรือสำราญเริ่มกลับมาให้บริการกันในช่วงแรกที่สถานการณ์โควิดดีขึ้น

นักเรียนกลุ่มแรกได้ยื่นสมัครงานกับบริษัท Recruitment Seafarer  และเข้าสัมภาษณ์งานรอบ Final Interview กับสายเรือสำราญ

นักเรียนกลุ่มแรกได้รับการตอบรับเข้าทำงานกับบริษัทเรือสำราญ

ลงนาม MOU กับบริษัทพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว  สาขาภาษาญี่ปุ่น และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากประเทศไทยที่มีหน่วยกิจฝึกงาน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อการฝึกงานกับโรงแรมขนาดกลาง หรือ เรียวกัง ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ การทำงานในสถานการณ์จริง และโอกาสการทำงานในญี่ปุ่น

โรงเรียน Maru CHOT ทำบันทึกความร่วมมือทางการด้านศึกษา (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (NRRU)  

2021

Nov 2021

Jan - Mar 2022

Mar 2022

คณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจด้านเรือสำราญ / ความต้องการของตลาดแรงงาน / ศักยภาพในการผลิตและส่งบุคลากรไปทำงานเรือสำราญ แนวโน้มทิศทางงานเรือสำราญ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ / ธุรกิจการศึกษา และการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย

Established Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd. 

ก่อตั้งบริษัท มารุ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด 

ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อ

"โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม ศรีนครินทร์" 

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ    เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564

bottom of page