top of page

Shinkansen Project 2023 

Shinkansen Project 2023

หลักสูตรเร่งรัด! Shinkansen Project เพื่อคนไปทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม

*** จอง จ่าย จบ ***

โปรแกรมพิเศษรถไฟสายด่วน! ค่าเรียน 39,000 บาท แบ่งชำระได้ 4 ก้อน 

สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 คน เท่านั้น

เป้าหมายสู่สายเรือสำราญ 12 รุ่น (รวม 120 คน หรือ จนกว่าจะครบจำนวน)

เปิดเรียนทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน 
 

.

*** คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น ***

วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี

อายุ 20 - 33 ปี

ทุกเพศสภาพ

.

จองสมัครเรียนเพียง 4,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.maruchot.com/register

.

“รายได้ดี มีเงินเก็บ แถมได้เที่ยวฟรีรอบโลก”

.

Maru CHOT, เรา คือ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564

.

เชื่อมั่นได้!!! ที่ผ่านมานักเรียนทุกรุ่นที่เรียนจบหลักสูตรจากโรงเรียนเรา สมัครงาน ได้งาน 100%

.

ยืนยัน…ได้งานชัวร์!

ถ้าคุณมุ่งมั่น พัฒนาคุณสมบัติให้ได้ครบตามที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละบริษัท กรณีสอบและสัมภาษณ์และมีข้อติดขัด ไม่ผ่านเรื่องไหน กลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี จนกว่าคุณจะได้งาน

.

สำหรับผู้มีฝันจะทำงาน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดัน “สานฝันคุณให้เป็นจริง”

.

*** จุดประสงค์โครงการ ***

เพื่อเสริมความรู้ด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

นอกจากได้เรียนรู้ตาม "หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ 90 ช.ม." (หรือ 15 วัน) นักเรียนจะได้รับการเสริมการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ และลงมือฝึกทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาร์ลินเทส (Marlins Test)

.

โปรแกรมพิเศษแบบเร่งรัดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เร่งด่วน และมีความมุ่งมั่นเพื่อจะไปสมัครงานต่อยอดเส้นทางอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานและการสอนงานบริการบนเรือสำราญจริง

.

การเรียนแบบผสมผสานการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของเรา หรือ หลักสูตรเร่งรัดเพื่อคนเร่งรีบ เพื่อตอบสนองอัตรากำลังการจ้างงานของบริษัทเรือสำราญและงานโรงแรมที่มีความต้องการจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการจะไปทำงาน สามารถนำไปใช้สัมภาษณ์และประกอบอาชีพได้จริง

.

(หลักสูตรนี้ จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจ ไม่มุ่งมั่น ไม่อดทน ไม่มีเวลาให้กับการเรียนและไม่มีเวลาฝึกฝนให้กับตนเอง)

.

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรนี้จะมีเอกลักษณ์ คือ:

* ตารางเรียนที่เข้มข้นกว่า (เรียน 6 วัน/สัปดาห์)

* มีการฝึกหัดการพูดและการฟังมากกว่า และมีการทดสอบทุก 2-3 วัน

* มีกิจกรรมเสริมในวันเสาร์ ให้เลือกเรียนรู้กับผู้ชำนาญการ ด้านไวน์ ด้านบาร์ และด้านบารีสต้า ได้ฟรี 1ครั้ง (เรียน 10:00 น. - 16:30 น.)

.

*** รายละเอียดหลักสูตร****

* ในโปรแกรมจะเรียนด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 90 ช.ม.

* เรียนติวภาษาอังกฤษ 30 ช.ม. เพื่อการใช้ในงานบริการ และเพื่อสอบมารีนเทส

* 1 Day Workshop Barista หรือ Sommelier หรือ Bartender (เลือกได้ 1 Workshop)

* จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เรียนจันทร์-ศุกร์ (และเสาร์หรืออาทิตย์) เริ่ม 10:00 น. - 17:00 น. (เรียนสัปดาห์ละ 5-6 วัน)

* เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด และมุ่งมั่นจะไปทำงานเรือสำราญ หรือทำงานโรงแรมเพื่อเก็บประสบการณ์ต่อยอด (กรณีภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์)

* จะมีการประเมินศักยภาพนักเรียนตั้งแต่แรก และช่วยวางแนวทางสายอาชีพให้ทุกคน

.

.

*** จุดสำคัญ ข้อแนะนำสำหรับเส้นทางสายอาชีพ (Road Map) ***

* สำหรับผู้ที่ทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง (จากผลการคัดกรองของโรงเรียน) ควรจะต้องมีความความมุ่งมั่น พยายาม และหาเวลาเรียนเองเพิ่มเติมด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งทำงานโรงแรม 4-5 ดาว ก่อน เพื่อเก็บประสบการณ์งานและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1-2 ปี และค่อยต่อยอดไปสมัครทำงานบนเรือสำราญ 3-5 ดาว ต่อไป

.

* สำหรับผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษและผลคัดกรองด้านอื่นๆ อยู่ระดับสูง (คะแนนการคัดกรอง 80% ขึ้นไป) แนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่จะมุ่งไปงานเรือสำราญได้ท้นทีหลังจบโปรแกรม

.

*** รายละเอียดอื่นๆ ***

* การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ และมีดูวีดีโอมีภาพประกอบ ช่วยให้ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

* แต่ละวันจะมีเวลาพักเที่ยง 60 นาที 

* เหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นจะไปทำงานต่อเรือสำราญหรืองานบริการโรงแรมจริงๆ

* จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ 90 ช.ม. 1 ใบ และใบสอบวัดภาษาอังกฤษ มาร์ลินเทส 1 ใบ (Test Result Approved Certification)

* ผู้สมัครเรียนต้องมีใจบริการ และคิดบวก ไฝ่รู้สู้งาน

* กรณีสมัครเรียนเป็นคู่จะได้รับที่พักฟรี 1 เดือน

Shinkansen Project.jpg
Shinkansen Project - Registration.jpg
bottom of page