top of page

Campaign Valentine Day ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สมัครเรียนเป็นคู่กันนะ


มาสมัครเรียนเป็นคู่ รับส่วนลดไปเลยคนละ 2,000 บาท จะเป็นหลักสูตรใดก็ได้

พิเศษ! สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 240 ชั่วโมง รับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท หากมาเป็นคู่รับหอพักฟรีตลอดการเรียน 2 เดือน (หอพักสะอาดปลอดภัยเดินทางสะดวก ใกล้โรงเรียน สามารถเดินเท้าได้)

รุ่นที่ 9 เปิดเรียน 21 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 10 เปิดเรียน 7 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 11 เปิดเรียน 4 เมษายน 2565 รับรุ่นละ 10 - 15 คน

สำหรับ Campaign นี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ - 14 ก.พ. 65 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด

โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม รับรองโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาตโรงเรียน กร.22/2564

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตรหลัก 240 ชั่วโมง + ฝึกงาน 6 เดือน) สำหรับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ทำงาน พื้นฐานภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง ต้องการพัฒนาตนเองสู่โอกาสงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานบริการบนเรือสำราญ และ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว

2.หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ (90 ชั่วโมง + แนะนำการฝึกงาน) สำหรับท่านที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดี (Marlins Test 80% ขึ้นไป) แต่ต้องการฝึกฝนพัฒนาด้าน F&B (Food and Beverage) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานบริการบนเรือสำราญ

3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ (120 ชั่วโมง) สำหรับท่านที่มีประสบการณ์ทำงานบริการด้านโรงแรมแล้ว ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานบริการบนเรือสำราญ หรือ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว

4. หลักสูตรการผสมและการบริการเครื่องดื่ม (60 ชั่วโมง + แนะนำการฝึกงาน) สำหรับท่านที่สนใจด้านงานบาร์เทนเดอร์ ต้องการฝึกฝนพัฒนาเพื่อต่อยอดในสายอาชีพ

5. หลักสูตรบาริสต้า (50 ชั่วโมง + แนะนำการฝึกงาน) สำหรับท่านที่สนใจด้านงานบาริสต้า ต้องการฝึกฝนพัฒนาเพื่อต่อยอดในสายอาชีพ

6. หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ (72 ชั่วโมง) สำหรับท่านที่สนใจธุรร้านกาแฟ ต้องการฝึกฝนพัฒนาเพื่อต่อยอดเปิดร้านหรือบริหารร้านกาแฟ หรือ ต้องการพัฒนาความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ

เปิดรับทั้ง 3 ภาคการเรียน (สามารถเลือกได้ตามที่สนใจ) ภาคปกติ - เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. ภาควันหยุด - เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00-17.00 น. ภาคค่ำ - เรียนวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.

--------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel: 097-159-7447 Facebook: inbox page Line: @maruchot ที่ตั้ง: ชั้น 4 พาราไดซเพลส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ Map : http://bit.ly/2LsbxtkOpmerkingen


bottom of page