top of page

เยี่ยมชมและติดตามการฝึกงานของนักเรีน Maru CHOT ที่โรงแรม Centara Grand Central World

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2566

แอดมินขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนวันนี้

.

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.

คณะผู้บริหารโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม (Maru CHOT) โดย อ.ประวิทย์ รุ่งรักษาธรรม (ผู้บริหารสถานศึกษา) และ อ.อภิชาติ นามประกอบ (ครูใหญ่และหัวหน้าหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

ได้เข้าพบคณะผู้บริหารส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของโรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Center at Central World

.

1. คุณอัญชลี อุไรศิลป์ Corporate Assistant Director of Training & Talent Development

.

2. คุณพรทิพา ไชยนิมิตร Training Manager และทีมงาน Training Development

.

3. หัวหน้าห้องอาหารต่างๆ ที่นักเรียน Maru CHOT ได้ฝึกงานอยู่ปัจจุบัน

.

คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับ แนะนำ และปรึกษาหารือด้านการฝึกงานของนักเรียนกันในครั้งนี้ และขอบคุณทางโรงแรม Centara Grand Central World ที่ให้โอกาสนักเรียน Maru CHOT ได้เข้าฝึกงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียน Maru CHOT สะสม 21 คน ที่ได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานกันตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา

.

#เรียนจบหลักสูตรมีโรงแรมรองรับทำงานฝึกงาน

#เก็บประสบการณ์ก่อนไปทำงานเรือสำราญ

#เรือสำราญจ้ากำลังไปหานะเธอ


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page