top of page

หลักสูตรเร่งรัด! Shinkansen Project เพื่อคนไปทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม

หลักสูตรเร่งรัด! Shinkansen Project เพื่อคนไปทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม

.

*** จอง จ่าย จบ ***

โปรแกรมพิเศษรถไฟสายด่วน! ค่าเรียน 39,000 บาท แบ่งชำระได้ 4 ก้อน (เฉพาะปี 2565 เท่านั้น)

สมัครด่วน!!! รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 10 คน เท่านั้น

เป้าหมายสู่สายเรือสำราญ 8 รุ่น (รวม 80 คน)

.


*** คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น ***

วุฒิ ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., ป.ตรี

อายุ 20 - 33 ปี

ทุกเพศสภาพ

.

จองสมัครเรียนเพียง 4,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.maruchot.com/register

.

เริ่มเรียนกลุ่มแรก 23 พฤษภาคม 2565 และกลุ่มถัดไป เริ่มเรียนทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน (20 มิ.ย. / 18 ก.ค. / 15 ส.ค. / 19 ก.ย. / 17 ต.ค. / 21 พ.ย. / 19 ธ.ค.)

.

“รายได้ดี มีเงินเก็บ แถมได้เที่ยวฟรีรอบโลก”

.

Maru CHOT, เรา คือ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้การดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ใบอนุญาต กร.22/2564

.

เชื่อมั่นได้!!! ที่ผ่านมานักเรียนทุกรุ่นที่เรียนจบหลักสูตรจากโรงเรียนเรา สมัครงาน ได้งาน 100%

.

ยืนยัน…ได้งานชัวร์!

ถ้าคุณมุ่งมั่น พัฒนาคุณสมบัติให้ได้ครบตามที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละบริษัท กรณีสอบและสัมภาษณ์และมีข้อติดขัด ไม่ผ่านเรื่องไหน กลับมาเรียนทบทวนได้ฟรี จนกว่าคุณจะได้งาน

.

สำหรับผู้มีฝันจะทำงาน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดัน “สานฝันคุณให้เป็นจริง”

.

*** จุดประสงค์โครงการ ***

เพื่อเสริมความรู้ด้านงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

นอกจากได้เรียนรู้ตาม "หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ 90 ช.ม." (หรือ 15 วัน) นักเรียนจะได้รับการเสริมการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และรวมถึงการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ และลงมือฝึกทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษมาร์ลินเทส (Marlins Test)

.

โปรแกรมพิเศษแบบเร่งรัดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เร่งด่วน และมีความมุ่งมั่นเพื่อจะไปสมัครงานต่อยอดเส้นทางอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำงานและการสอนงานบริการบนเรือสำราญจริง

.

การเรียนแบบผสมผสานการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของเรา หรือ หลักสูตรเร่งรัดเพื่อคนเร่งรีบ เพื่อตอบสนองอัตรากำลังการจ้างงานของบริษัทเรือสำราญและงานโรงแรมที่มีความต้องการจำนวนมาก เพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการจะไปทำงาน สามารถนำไปใช้สัมภาษณ์และประกอบอาชีพได้จริง

.

(หลักสูตรนี้ จะไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ตั้งใจ ไม่มุ่งมั่น ไม่อดทน ไม่มีเวลาให้กับการเรียนและไม่มีเวลาฝึกฝนให้กับตนเอง)

.

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรนี้จะมีเอกลักษณ์ คือ:

* ตารางเรียนที่เข้มข้นกว่า (เรียน 8 ช.ม./วัน)

* มีการฝึกหัดการพูดและการฟังมากกว่า และมีการทดสอบทุก 2-3 วัน

* มีกิจกรรมเสริมในวันเสาร์ ให้เลือกเรียนรู้กับผู้ชำนาญการ ด้านไวน์ ด้านบาร์ และด้านบารีสต้า ได้ฟรี 1ครั้ง (เรียน 10:00 น. - 16:30 น.)

.

*** รายละเอียดหลักสูตร****

* ในโปรแกรมจะเรียนด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) 90 ช.ม.

* เรียนติวภาษาอังกฤษ 30 ช.ม. เพื่อการใช้ในงานบริการ และเพื่อสอบมารีนเทส

* 1 Day Workshop Barista หรือ Sommelier หรือ Bartender (เลือกได้ 1 Workshop)

* จำนวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เรียนจันทร์-ศุกร์ เริ่ม 10:00 น. - 19:00 น. (รวม 40 ช.ม./สัปดาห์ หรือวันละ 8ชม)

* เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด และมุ่งมั่นจะไปทำงานเรือสำราญ หรือทำงานโรงแรมเพื่อเก็บประสบการณ์ต่อยอด (กรณีภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์)

* จะมีการประเมินศักยภาพนักเรียนตั้งแต่แรก และช่วยวางแนวทางสายอาชีพให้ทุกคน

.


*** จุดสำคัญ ข้อแนะนำสำหรับเส้นทางสายอาชีพ (Road Map) ***

* สำหรับผู้ที่ทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง (จากผลการคัดกรองของโรงเรียน) ควรจะต้องมีความความมุ่งมั่น พยายาม และหาเวลาเรียนเองเพิ่มเติมด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งทำงานโรงแรม 4-5 ดาว ก่อน เพื่อเก็บประสบการณ์งานและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มอีก 1-2 ปี และค่อยต่อยอดไปสมัครทำงานบนเรือสำราญ 3-5 ดาว ต่อไป

.

* สำหรับผู้ที่ได้ภาษาอังกฤษและผลคัดกรองด้านอื่นๆ อยู่ระดับสูง (คะแนนการคัดกรอง 80% ขึ้นไป) แนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่จะมุ่งไปงานเรือสำราญได้ท้นทีหลังจบโปรแกรม

.

*** รายละเอียดอื่นๆ ***

* การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ และมีดูวีดีโอมีภาพประกอบ ช่วยให้ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

* แต่ละวันจะมีเวลาพักเที่ยง 50 นาที และ พักเย็น 20 นาที

* เหมาะสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นจะไปทำงานต่อเรือสำราญหรืองานบริการโรงแรมจริงๆ

* จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรตามหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ 90 ช.ม. 1 ใบ และใบสอบวัดภาษาอังกฤษ มาร์ลินเทส 1 ใบ (Test Result Approved Certification)

* ผู้สมัครเรียนต้องมีใจบริการ และคิดบวก ไฝ่รู้สู้งาน

* กรณีสมัครเรียนเป็นคู่จะได้รับที่พักฟรี 1 เดือน

.

จองสมัครเรียน 4,000 บาท ได้ที่ https://www.maruchot.com/register

.


โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 พาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร

.

---------------------------

สนใจสมัครเรียน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร: 097-159-7447 / 097-0531846

Line: @maruchot

Facebook: โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม Maru CHOT

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

.

Comments


bottom of page