top of page

รับสมัครทีมงาน Brach Manager / Digital Marketing Officer

บริษัท มารุ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด

(Maru Cruise & Hotel Job Training Center Co.,Ltd.) .

บริษัทเป็นผู้บริหารงาน โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ซึ่งโรงเรียนฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ กร.22/2564 และได้รับการรับรองหลักสูตร 6 หลักสูตรในการฝึกอบรมอาชีพในแต่ละด้านโดยเฉพาะ อาทิเช่น การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม, การผสมเครื่องดื่มและการบริการ, การบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ, บาริสต้า, พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เป็นต้น .


บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ธันวาคม 2563 และเริ่มเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ รุ่นแรก เมื่อเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา .


ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริษัทและโรงเรียน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ การขยายสาขาโรงเรียน และรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการฝึกอบรมอาชีพ .


สถานที่ปฏิบัติงาน 59/5 ชั้น 4 อาคารพาราไดซ์เพลซ ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร


ช่วงเวลาทำงาน 9.00 - 18.00 น.


วันทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดระบุอ้างอิงตามกลุ่มนักเรียน และจัดตามตารางเวลาทำงาน)
เปิดรับสมัครตำแหน่งดังนี้


********************************************


1. Digital Marketing Officer

เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท (พิจารณาอ้างอิงตามประสบการณ์) + Achievement Incentive


คุณสมบัติเบื้องต้น (Knowledge, Skill, Attitude, Experience)


* วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การบริหาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในกิจการโรงเรียนสอนภาษา สถาบันกวดวิชา โรงเรียนฝึกอาชีพ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

* มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การหาลูกค้า การนำเสนอสินค้า การปิดการขาย การทำกิจกรรมทางการตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* มีความสามารถในการตัดต่อคลิปวิดีโอ, การทำเพจและเว๊ปไซต์, การดูแลเพจ Facebook, Line@, IG, และ Digital Marketing

* มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งด้านภาษาพูดและการเขียน

* มีแนวความคิดด้านการส่งเสริมการศึกษา การทำการตลาดกิจการด้านการศึกษา และมีความเข้าใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

* มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office การใช้งาน Social Media อุปกรณ์สำนักงาน และเทคโนโลยีการทำงาน ในปัจจุบันที่จำเป็น

* มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ใจรักงานบริการ กล้าแสดงออก สามารถนำเสนอ และพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้

* บุคลิกภาพดี เหมาะสมและส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการศึกษาและสถาบัน

*สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับประสานงานได้ (Intermediate) จะพิจารณาเป็นพิเศษหน้าที่รับผิดชอบ


*ร่วมรับผิดชอบด้านปฏิบัติการในภาพรวมของสถาบัน ให้การทำงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการ ทำงานของกิจการและให้บรรลุเป้าหมาย

*ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบในด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำและนำเสนอขายหลักสูตร การบริการผู้เรียน ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งทาง Online และ Off-line การประสานงานทั่วไปภายในโรงเรียน เป็นต้น

* รับผิดชอบการทำกิจกรรมการตลาด Online และ Off-line เพื่อรับสมัครนักเรียนตามเป้า 30-40 คนต่อเดือน

* จัดทำสื่อ Media ต่างๆ ที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เช่น Art Work, Video Clip, ถ่ายรูปตัดต่อภาพ ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เพื่อการตลาด Digital Marketing ตาม platform ต่างๆ

* ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสถานบันตามนโยบาย ของผู้บริหาร

*ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามงานมอบหมายจากผู้บริหาร


*****************************************


ติดต่อสอบถามที่ GM.ประวิทย์ โทร 097-0531846

Line ID : @prawit.maurchot


ดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page