top of page

ผู้บริหารโรงเรียนสยามการเดินเรือเยี่ยมชมโรงเรียน Maru CHOT

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

.

คณะผู้บริหารจากโรงเรียนสยามการเดินเรือ (SMS) ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การเรียนการสอน ที่โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม Maru CHOT

.

โดยผู้บริหารที่มา ได้แก่

1. คุณณัฐพร มิ่งศิริธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามการเดินเรือ

2. คุณพิชาภัค บุตรศาสตร์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์

.


.

ทางผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียน Maru CHOT ขอขอบคุณท่านผู้บริหารจากโรงเรียนสยามการเดินเรือ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียน ปรึกษาพูดคุยในการส่งเสริมการศึกษา และหลักสูตร STCW กันในครั้งนี้

.

โดยโรงเรียน SMS ได้ฝากประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตร STCW 4 วิชาพื้นฐานสำหรับลูกเรือสำราญใหม่ ในรูปแบบอบรม Online 6 วัน + ฝึกภาคปฏิบัติ 2 วัน Onsite

.

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนของ Maru CHOT สามารถอบรม STCW ได้ในราคาพิเศษ

.

เพียงคุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

댓글


bottom of page