top of page
  • รูปภาพนักเขียนPrawit Rungruksathum

ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ร่วมรายการ "สร้างอาชีพ สร้างสังคม"

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย.

แอดมินนำภาพบรรยากาศกิจกรรมนอกสถานที่ของทางโรงเรียนมาฝากกันจ้า


วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ดังนี้


เวลา 9.30 - 10.30 น. อาจารย์ประวิทย์ รุ่งรักษาธรรม General Manager บริษัท มารุ ศูนย์ฝึกอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรม จำกัด และผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์อภิชาติ นามประกอบ ครูใหญ่และอาจารย์สอน F&B ได้เข้าพบ คุณอาจินต์ อินจันทร์ หัวหน้าฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านการพัฒนาทักษะอาชีพในสายงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเรือสำราญ ที่วิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

เวลา 11.00 - 12.00 น. อาจารย์ประวิทย์ และ อาจารย์อภิชาติ ได้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแนะแนวด้านอาชีพพนักงานบริการบนเรือสำราญ ในรายการ "สร้างอาชีพ สร้างสังคม" โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย คุณอาจินต์ อินจันทร์

แอดมิน และคณะผู้บริหารขอขอบพระคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ที่กรุณาให้โอกาสและเชิญชวนทางโรงเรียนไปร่วมรายการ เพื่อการสร้างโอกาสด้านอาชีพต่อไป#คุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน #หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น #รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร #สร้างอาชีพสร้างสังคม #งานบริการบนเรือสำราญ #งานเรือสำราญ

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page