top of page

ขอแสดงความยินดีกับทินวุฒิ เกตุกัน นักเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้งานแล้ว

อัปเดตเมื่อ 23 เม.ย. 2566


จากนักเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 สู่การเป็นนักศึกษาฝึกงาน (6 เดือน) และสู่การเป็นพนักงาน Waiter


ขอแสดงความยินดีกับ นายทินวุฒิ เกตุกัน (ออกัส)

ที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานในตำแหน่ง Waiter แผนก F&B Department ประจำห้องอาหาร Bistro M ณ Mayfair - Marriott Executive Apartments ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

แม้จะเหลือระยะเวลาฝึกงานอีกประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ก็ได้รับการตอบรับทำงานแล้ว


ยินดีด้วยจ้า


โดยจะเริ่มปฏิบัติงาน 1 มี.ค. เป็นต้นไปค่ะ


----------------------------------------------------- เกี่ยวกับออกัส หรือ ทินวุฒิ เกตุกัน เป็นนักเรียนหลักสูตรการบริการอาหารและเครื่องดื่มรุ่นที่ 2


ออกัสเริ่มจากการเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด และเรียน จบ ม.6 มาด้วยอายุ 18 ปี และมีความฝันต้องการต่อยอดในสายอาชีพบนเรือสำราญ จึงมาเริ่มตั้งต้นการเรียนหลักสูตรการบริหารอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่ Maru CHOT ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนของคุณพ่อ ที่มั่นใจและส่งเสริมผลักดันลูกชาย ให้ก้าวเดินตามความตั้งใจ และฝากไว้กับโรงเรียนที่คุณพ่อไว้วางใจ


จนเมื่อเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติครบ ก็ได้เข้าสู่โปรแกรมการฝึกงานช่วง มิ.ย. 64 - ก.พ. 65 กับโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่โรงเรียนตั้งใจส่งเสริมผลักดัน ออกัสมีความมุ่งมั่นในการฝึกงานอย่างมากจนได้รับคำชมถึงความทุ่มเท ตั้งใจ และพร้อมจะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง แม้ระหว่างการฝึกงานจะเจออุปสรรคและความท้อใจเป็นบางครั้ง แต่ก็ได้รับคำแนะนำ เอาใจใส่ และติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษา จนออกัสได้กลายเป็น Waiter ณ โรงแรมที่ฝึกงานในที่สุด


แต่ความฝันยังต้องเดินหน้าต่อ ตอนนี้ก็เก็บประสบการณ์ให้ชำนาญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดสมัครงานเรือสำราญต่อไป


สู้ต่อไปออกัส


Comments


bottom of page