top of page

2024 Internship in Japan 

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน Internship ระยะสั้น ไปญี่ปุ่น รุ่นปี 2024

(สำหรับธุรกิจโรงแรม SME เรียวกัง เกสเฮ้าท์)


Maru CHOT ส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาไทย เพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น (วีซ่านักเรียน/นักศึกษา)

 

เริ่มรับสมัครสำหรับปี 2567 / 2024
รับจำนวนจำกัด 20 คน

นิสิต/นักศึกษา ต้องเข้าอบรมโครงการพิเศษ เพื่อการเตรียมตัวไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  ตามที่โรงเรียนกำหนด  ค่าอบรม 39,000 บาท  
 

รูปแบบงาน :

นักศึกษาฝึกงานระยะสั้น ประมาน 4-6 เดือน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษามหาลัย สาขาการท่องและการโรงแรม, สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม, และสาขาภาษาญี่ปุ่น

ประเภทธุรกิจที่ฝึกงาน :

ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม, การท่องเที่ยวและการโรงแรม

เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน:

ไม่ต่ำกว่า 60,000 - 80,000 เยน/เดือน หรือประมาณ 16,000 - 22,000 บาท/เดือน (ค่าเงิน 100 เยน : 28 บาท)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน อัตราเบี้ยเลี้ยงฝึกงานนี้จะทราบหลังเรียนจบคอร์สแล้ว ประเมินโดย Maru CHOT เท่านั้น

ชั่วโมงในการฝึกงาน :

สัปดาห์ละ 5.5 วัน หรือ ฝึกงานภายใน 4 อาทิตย์ จะมีหยุดพัก 6 วัน

โดยมีชั่วโมงทำงานวันละ 8 ช.ม.

.

สวัสดิการ:

โดย Agencyบริษัททางประเทศญี่ปุ่นจะช่วยดูแลตลอดระยะเวลาฝึกงาน

- ที่พักฟรี ตลอดระยะเวลาฝึกงาน

- ดูแลอาหาร 2-3 มื้อ/วัน 

- ช่วยประสานหาผู้รับฝึกงานและเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการวีซ่าฝั่งญี่ปุ่น

- ทำประกันภัยและอุบัติเหตุระหว่างฝึกงาน

- ไปรับและส่งสนามบินกับที่ฝึกงาน

- มีกิจกรรมเสริม หรือพาเที่ยวชมสถานท่องเที่ยวต่างๆ ตามเหมาะสมฤดูกาล

เป้าหมาย:

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีเป้าหมายหลังเรียนจบ และจะไปทำงานโรงแรมในต่างประเทศหรือจะทำงานบนเรือสำราญ โดยเน้นเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนมหาลัยและมีหน่วยกิจเรียนที่ต้องไปฝึกงานเท่านั้น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การทำงานที่ตนชอบเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนปกติในมหาลัย

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเรียนพิเศษและเตรียมความพร้อมเพิ่มที่สถานบัน Maru CHOT ก่อนเดินทาง โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ความรู้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2. ความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น และ

3. ภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นพื้นฐาน

.

และข่าวดี!!! สำหรับบางคน อาจมีโอกาสได้ตอบรับการจ้างงานเพื่อทำงานในญี่ปุ่นหลังจบฝึกงานในอนาคตต่อไปอีกด้วย และผลการฝึกงานที่ญี่ปุ่นยังสามารถนำมาใช้ประกอบคุณสมบัติเสริมทางบวกให้งานเรือสำราญเข้างานได้ง่ายขึ้นแน่นอน

.

เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด 20 คน เป้าหมายการฝึกงานไปญี่ปุ่น เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ถ้าฝึกงานครบ 3 เดือน เงินได้เบี้ยเลี้ยงก็จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประกันสุขภาพ ภาษีและค่าเรียน (ช่วยให้เบี้ยเลี้ยงได้สูงขึ้น) ที่นักเรียนลงทุน คุ้มมากๆ เพราะฝึกงานจบ 6 เดือน ได้เงินเก็บกลับบ้านเกิน 5-6 หมื่นบาท แน่นอน) แถมโอกาสจ้างงานทั้งเรือสำราญและได้งานโรงแรมญี่ปุ่นมีมาก

.

สนใจสอบถามข้อมูล เพื่อลงทะเบียนเรียนได้ที่

โทร: 097-159-7447 / 097-053-1846

อีเมล์: maruchot.bkk@gmail.com

Line: @maruchot

.

Road Map V.3.jpg