top of page

CAFE' MANAGEMENT COURSE

Cafe' Management Course

หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจร้านกาแฟ 72 ชั่วโมง 

เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อการบริหารงานร้านคาเฟ่ ร้านกาแฟ อาชีพอิสระในฝันของทุกคน 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร้านกาแฟ

2. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ

3. การชงกาแฟประเภทต่างๆ 

4. การคำนวณต้นทุนกาแฟ การต้นทุนร้าน 

5. การออกแบบเมนูกาแฟ 

6. การบริหารจัดการร้าน

เมื่อเรียนจบครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปอ้างอิงต่อ 

เหมาะสมผู้ที่ต้องการเปิดร้านกาแฟ หรือ ต้องการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ 

"คุณมุ่งมั่น เราพร้อมผลักดัน" 

สนใจหลักสูตรสอบถามเพิ่มเติมที่ 

โทร 097-1597447 

หรือ Line OA : @maruchot 

bottom of page